Monday, 5 December 2011

MENGENAI KUBOID

Komunikasi yang berkesan untuk Matematik

Persoalan yang selalu timbul dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik ialah: 'Bagaimanakah hendak menghasilkan perancangan pengajaran matematik yang berkesan?'
Soalan ini bukan satu soalan yang boleh dijawab dengan mudah. Dalam era konstruktivisme ini, sebagai seorang guru matematik, kita harus tahu bagaimana pelajar-pelajar memperolehi atau membina dan memperkembangkan pengetahuan matematik dengan cara-cara yang boleh menggalakkan proses membina pengetahuan matematik di dalam minda pelajar.
Konstruktivisme merupakan satu pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam pendekatan ini murid dianggap telah mempunyai idea yang tersendiri tentang sesuatu konsep yang belum dipelajari. Idea tersebut mungkin benar atau tidak.

Konstruktivisme melibatkan lima fasa, iaitu:

  1. Guru meneroka pengetahuan sedia ada murid pada permulaan sesuatu pelajaran melalui soal jawab atau ujian.
  2. Guru menguji idea atau pendirian murid melalui aktiviti yang mencabar idea atau pendiriannya.
  3. Guru membimbing murid menstruktur semula idea.
  4. Guru memberi peluang kepada murid mengaplikasikan idea baru yang telah diperoleh untuk menguji kesahihannya.
  5. Guru membimbing murid membuat refleksi dan perbandingan idea lama dengan idea yang baru diperoleh.
Pendapat yang dikemukakan oleh ahli-ahli konstruktivisme ialah seseorang individu membina pengetahuan dalam mindanya melalui proses-proses menghubungkaitkan maklumat baru dengan pengetahuan yang lama atau sedia ada.
Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan.
Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu membina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan.
Pemikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka.

"Mengikut pendapat ahli konstruktivisme, pengetahuan konsep tidak dapat dipindah dari seorang kepada seorang yang lain, tetapi mesti dibina oleh setiap pelajar berasaskan sepenuhnya kepada pengalamannya."
"Satu konsep matematik boleh ditakrifkan sebagai corak asas yang menghubungkaitkan set-set objek atau tindakan-tindakan antara satu sama lain dan pengajaran konsep-konsep matematik merupakan satu usaha yang kompleks"
Pengajaran pengetahuan matematik selalu dihubungkaitkan dengan pengajaran konsep matematik. Mengikut Souviney (1989), satu konsep matematik boleh ditakrifkan sebagai corak asas yang menghubungkaitkan set-set objek atau tindakan-tindakan antara satu sama lain dan pengajaran konsep-konsep matematik merupakan satu usaha yang kompleks.
Beliau mengatakan setiap pelajar mempunyai set pengalaman dan kebolehan yang unik untuk menyelesaikan setiap tugasan pembelajaran. Dengan ini, guru matematik memainkan peranan yang penting dalam perancangan pengajaran yang berkesan untuk membantu pelajar membina dan mengembangkan pengetahuan matematik.
Berkomunikasi melalui interaksi sosial yang wujud di bilik darjah boleh membantu pelajar menguasai kemahiran membaca, menulis, mendengar, memikir secara kreatif dan berkomunikasi tentang masalah, yang mana akan memperkembang dan memperdalamkan pemahaman pelajar-pelajar tentang matematik. Dalam proses pembelajaran matematik yang boleh mewujudkan interaksi sosial, sering melibatkan proses rundingan. Proses rundingan akan membantu pelajar melihat bagaimana rakan sebayanya memahami sesuatu konsep, dan secara langsung skema dalam mindanya berubahsuai dan memperkembangkan pengetahuan sedia ada. Di samping itu, proses berunding boleh mempertajam dan memperdalamkan lagi pemikiran seseorang. Akhir sekali, jika kita menerima premis bahawa pengetahuan adalah dibina dan mempunyai hubungkait yang rapat dengan alam sekitar, salah satu fokus guru matematik ialah mewujudkan suasana yang menggalakkan komunikasi melalui interaksi sosial berciri matematik yang bertujuan dalam bilik darjah bagi proses pengajaran dan pembelajaran matematik.

Wednesday, 19 October 2011

Keajaiban matematik


1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=12345678987654321

Saturday, 15 October 2011

Masa dan Waktu - SaujanaMasa dan waktu pasti akan berlalu
Sehingga kita tidak bisa mengejarnya

Kita tidak bisa menandinginya
Karena semua itu yang pasti ketentuan Illahi


Sedetak sedar berlalu batas meninggalkan diriku

Tak sedar – sedar tak mungkin dapat ku kejar oh terlalu jauh
Aku seperti dulu oh ditelan waktu


Kini ku sedar mahu tak mahu berlari laju memintasmu

Aku kan sampai dulu atau kau tiba dulu
Masa lewat tubuhkannya milikku jangan lihat dan tunggu
Biarkan, biarkan, biarkan, biarkan,
Biarkan, biarkan, biarkan, biarkan,


Sedetak sedar berlalu batas meninggalkan diriku

Tak sedar – sedar tak mungkin dapat ku kejar oh terlalu jauh
Aku seperti dulu oh ditelan waktu
Aku seperti dulu oh ditelan waktu


Kini ku sedar mahu tak mahu berlari laju memintasmu

Aku kan sampai dulu atau kau tiba dulu
Kini ku sedar mahu tak mahu berlari laju memintasmu
Aku kan sampai dulu atau kau tiba dulu
Kini ku sedar mahu tak mahu berlari laju memintasmu
Aku kan sampai dulu atau kau tiba dulu


Kini ku sedar mahu tak mahu berlari laju memintasmu..

Dunia ini seketika
Marilah kita semua bersedia

Tuesday, 11 October 2011

Bagaimana ibubapa boleh membantu anak mengenal wang...

Menguruskan Wang

Menguruskan wang merupakan salah satu kemahiran yang penting. Walaupun guru di sekolah mengajar subjek wang menggunakan contoh-contoh matematik tetapi sebenarnya guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk memberi tunjuk ajar secara individu. Maka disinilah perlunya ANDA sebagai ibubapa untuk memainkan peranan menjadikan pengajaran yang diberikan oleh guru disekolah lebih berkesan.

Ibubapa perlu mengajar anak-anak mereka tentang "wang" jika tidak mahu anak anda membuat kesimpulan sendiri tentang dari mana datangnya wang. Anak anda boleh membuat keputusan ia tidak tumbuh di atas pokok, sebaliknya ia datang dari ATM (Mesin Teler Automatik).

Sebagai jurulatih utama kewangan anak anda, anda akan menunjukkan anak kecil, anak muda atau remaja tentang cara-cara untuk menguruskan wang sendiri. Anda mungkin mendapati bahawa anda adalah seorang guru yang berbakat.


Bagaimanakah Cara Mengajar Anak Anda? 

Anak kecil anda boleh belajar untuk mengira wang sebaik sahaja dia boleh bercakap.  Malah tidak kurang juga yang sudah pandai meminta wang untuk membeli gula-gula atau aiskrim sebagai makanan kegemaran mereka. Tunjukkan pada anak anda beberapa keping duit syiling dan ajarkan beberapa fakta matematik mudah dalam bentuk permainan. Dia boleh belajar perbendaharaan kata dan fakta-fakta jika anda membuat permainan. Dan yang paling utama anda hendaklah mengajar mereka yang mereka tidak boleh makan duit syiling!!!